Erkan Uluğ

Erkan ULUĞ
Müdür Vekili

Basın Yayın ve Muhtarlıklar Müdürlüğü

Günlük basın özeti hazırlanması, Belediye ile ilgili konuların küpür haline getirilmesi ve çoğaltılması, basınla Başkanın irtibatlandırılması ile görevlidir. Ayrıca kültür etkinliklerinin tanıtılması, Belediyeye ait bültenin çıkarılması, Beyaz Masa ile halk şikâyetlerinin cevaplandırılmasını da yürütmektir. Belediye ile halk ve diğer kuruluşlar arasında gerek duyulan iletişim görevini üstlenen müdürlüğümüz, enformasyon işlemlerini, basın takip ve iletişimini, halk ile diyaloğu çağın gerektirdiği teknolojik yenilikleri de takip ederek en iyi şekilde yerine getirme çabasındadır.

Basın Yayın ve Muhtarlıklar Müdürlüğü Belediye binamızın giriş katında bulunmaktadır. Müdürlüğümüz belediye ile halk arasında köprü görevi görmektedir.

Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet veren “Beyaz Masa” Belediyemiz birimlerinin çözmesi gereken sorunlarınızı, dilekçeye dökerek ilgili birimlere gönderir. Dilekçenizin takibini yapar ve çözüme ulaştırır. Beyaz Masa’ ya telefonla da dilek ve şikâyetlerinizi bildirebilir ve takip edebilirsiniz. Herhangi bir işinizin takibi için Beyaz Masadaki görevlilerimiz Belediye’ye geldiğinizde, hangi birimle işiniz olduğunu konusunda size yardımcı olacaklardır.

TEMEL İŞLEVLERİ:
1. Halkın şikâyet ve isteğine çözüm bulma.
2. Yetkili birimleri harekete geçirme
3. Belediyemize gelen vatandaşlara yol göstererek akıcılığı sağlama
4. Belediyemizle halkın kaynaşmasını sağlama
5. Günlük basın özeti hazırlama
6. Belediye ile ilgili konuları basından takip ederek köpür haline getirme
7. Halkın Belediye bünyesindeki çalışmalarını hızlı ve en güzel şekilde yapılması için Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan “Beyaz Masa" akıcılık sağlama
8. Belediyenin faaliyetlerini basın ve çeşitli yollarla halk duyurma.
9. Belediyenin faaliyetlerini video ve fotoğrafla arşivlemek.

FAALİYET ALANI

1.BEYAZ MASA:
ŞİKÂYET VE TALEPLER:
Beyaz Masa, Belediyemize telefon, e-mail yoluyla ve bizzat gelerek iletilen şikayet ve talepleri alıp, dilekçe formatında ilgili birimlere iletir.
İletilen şikâyet ve taleplerin en kısa süre içerisinde sonuçlandırılması için ilgili birimlerle iletişim kurarak en kısa süre içerisinde sonuçlanmasını sağlar. Yapılan başvurular sonuçlandığında başvuru sahibine dönerek, müracaatın sonucu sunulmaktadır. İletilen şikâyet ve taleplerin dosyalama ve arşiv çalışmaları da Beyaz Masa tarafından yapılmaktadır.

DANIŞMANLIK:
Herhangi bir işi dolayısıyla Belediyemize gelmiş olup, gideceği yeri veya birimi bilmeyen vatandaşlarımızın gerek kurum içi, gerekse kurum dışı yönlendirmelerini yaparak danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

YAZIŞMALAR:
Basın Yayın ve Muhtarlıklar Müdürlüğü’nün kurum içi ve kurum dışı yazışmaları da Beyaz Masa Çalışanları tarafından yapılmaktadır.

2- BİLGİ EDİNME BİRİMİ:
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince 20.05.2004’te kurulan Bilgi Edinme Birimine gelen başvuruların ilgili kanun çerçevesinde sonuçlandırılmasını sağlar.

3- PROTOKOL:
Başkanlık adına yapılan tüm programlara katılır. Başkanlığımız tarafından yapılan etkinliklerde programın akışını Sn. Başkan’ a arz etmek ve programın akışını kontrol altında tutarak yönlendirmeyi sağlamak.

Program alanında gerekli ön hazırlık çalışmalarını sağlar Açılış, Temel atma, Kültür-Sanat etkinlikleri kısacası Sn. Başkanımızın katılım sağlayacağı her etkinliğe program öncesi gidip tüm hazırlıkların yapılmasını sağlar. Platform düzenlenmesi, protokolün oturacağı yer ve düzeni, sunumun ve basın mensuplarının bulunacağı yer, flama, süsleme ve ses sisteminin kurulmasını ve provasını yapmak, ikram için görevli ekipmana uygun yerler sağlamak gibi ön çalışmalar yapar.

Başkan davetli ise program içeriğini, amacını, hizmet alanını ve davet eden kurumun geçmişi ile ilgili genel bilgi toplayarak Sn. Başkan’ a ön bilgi vermek. Her hangi bir sanatçı ise şayet son çalışmaları, geçmişi ve ilgi duyduğu alanlar araştırılarak bilgi arz etmek görevlerindendir.

4- HALKLA İLİŞKİLER:
MUAYENE – TAHLİL- TETKİK:
Hiçbir sosyal güvencesi ve ekonomik gücü olmayan, yoksul, muhtaç ve kimsesizlerle, Belediyemiz Yardım Sandığına kayıtlı olanların veya acil müdahale gerektiren durumlarda vatandaşlarımızın muayene, tahlil ve tetkiklerini yaptırmaktadır.

5- BASIN-YAYIN
Belediyemizin gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetlere ve etkinliklere yazılı ve görsel basın mensuplarının faks, mail ve telefon aracılığı ile davet edilmesi ve katılımlarının sağlanması.

Belediyemizin düzenlediği programlara katılan basın mensuplarının en iyi şekilde karşılanması ve programla ilgili hazırlanan basın bültenlerinin sunulmasının yanı sıra çekim yapabilecekleri uygun noktaları kendilerine göstermek suretiyle katılımcıların organizasyonunu sağlamak.

Başkanımızın katıldığı ve belediyemizin düzenlediği bütün programlarda fotoğraf ve kamera çekimi yapılması.

Belediyemizin yapılan faaliyetlerinin ve etkinliklerinin haberlerinin yazılması ve yazılan haberlerin programda çekilen fotoğraflarla birlikte ulusal ve yerel basına mail yolu ile gönderilmesi. Ayrıca yazılan haberlerin CD yolu ile basın mensuplarına ulaştırılması.

Başkanımızla ve Belediyemizle ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haberlerin günlük takibi yapılarak sistemli bir şekilde arşivlenmesi. Çıkan haberlerin günlük ve aylık raporlar halinde Başkanımıza sunulması.

Başkanımızın katıldığı bütün programlarda yapılan fotoğraf-kamera çekimleri sistemli bir şekilde arşivlenmektedir.

Başkanlığımızın onay verdiği konularda yerel gazetelere, ulusal gazetelere ve radyolara ilgili konu için ilan verilmesi, ilan sürecinde takibinin yapılması. Çıkan ilanların arşivlenmesi.

Basın Yayın Birimi olarak belediye faaliyetlerinin halka duyurulması için pankart, broşür, el ilanı vb. tanıtma amaçlı çalışmaların yapılması.

Başkanımız için yerel ve ulusal gazetelerde röportaj yapılmasının sağlanması ve başkanımızın televizyon ve radyo programlarına katılımının sağlanması.

Belediyemizin faaliyetlerinin içinde yer aldığı bültenin hazırlanması için gerekli çalışmaların yapılması.

Aylık ve yıllık olmak üzere basın yayın biriminin çalışmalarının rapor haline getirilerek başkanımıza sunulması.