VİZYONUMUZ
NHalka hizmeti Hakka ibadet olarak bilen, Milli gelirden en yüksek payı alan ve refah düzeyi yüksek nesillerin yaşayacağı, Yaşanabilir estetik ve çağdaş bir kent oluşturmaktır. Bizim ilkelerimiz bu ortamı sağlayacak faaliyetleri yaparken bir takım ruhu ile; Çalışmak, çalışmak, çalışmak…

MİSYONUMUZ
Yerel hizmetlerin adil, zamanında, kaliteli ve özverili olarak yapıldığı, Kaynakları rasyonel kullanarak verimliliğin arttığı, Çevreye duyarlı, mimari estetiğe önem veren ve toplumsal faydanın önde tutulduğu, plan ve projeler ile Yoksullukla mücadele eden ve istihdamın önündeki engelleri kaldıran bir anlayıştır. Bizim misyonumuz bu ortamı sağlayacak faaliyetleri yaparken bir takım ruhu ile; Çalışmak, çalışmak, çalışmak…