- Semt pazarı tezgâh kurma belgesi verilmesi
- Mevsimlik tezgâh ve yer açma izni
- Geçici seyyar tezgâh kurma izni
- Geçici kurban kesim ve satış yeri izni
- Hyaır kurumları kermes yeri izni
- Hayır kurumları geçici stand kurma izni
- Geçici yerel dernek faaliyet ve tanıtım yeri izni
- Kısa süreli bez afiş ve broşür asma izni
- Halk ekmek satış büfesi koyma yeri izni
- Kaçak inşaat, kaçak kazı ve hafriyat şikâyetlerinin giderilmesi
- Çevre ve görüntü kirliliğiyle ilgili şikayetlerin giderilmesi
- İşyeriyle ilgili şikayetlerin giderilmesi
- Gıda maddeleriyle ilgili şikayetlerin yerinde incelenmesi
- Komşu rahatsızlıklarıyla ilgili şikayetlerin giderilmesi
- Pazaryerleri ve pazarcılarla ilgili şikayetlerin giderilmesi
- Kapalı alanda sigara içilmesiyler ilgili şikayetlerin giderilmesi
- İzinsiz afiş asılması ve broşür dağıtımıyla ilgili şikayetlerin giderilmesi

Not: Şikayetler şahsen müracaat ya da 153 Beyaz Masa aranarak iletilir.

Semt pazarı tezgah kurma belgesi verilmesi
Vatandaşın müracaatıyla aşağıdaki belgeler istenilir belediye başkanı onayıyla gerekli izin verilir.
Başvuruda İstenen Belgeler
1. Dilekçe
2. İkametgâh belgesi
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
4. Sabıka kaydı (gerekli hallerde)
5. Belediye borcu bulunmaması ve tahsis iptali uygulanmamış olması
6. Esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olma
7. 2 adet resi
8. Vergi mükellefi olma

Mevsimlik Tezgah ve Yer Açma İzni
Kısa süreli mevsimlik tezgah açma izni isteyen Vatandaşın müracaatıyla aşağıdaki belgeler istenilir belediye başkanı onayıyla uygun görülen takdirde gerekli izin verilir.
Başvuruda İstenen Belgeler
1. Dilekçe
2. İkametgâh belgesi
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
4. Taahhütname (idare tarafından düzenlenecek)
5. İstenilen yerin resmi ve krokisi ihtiyaç sahibi (özürlülük belgesi, yardıma muhtaçlık vd.)

Geçici seyyar tezgah kurma izni
Geçici sayar tezgah açma izni isteyen Vatandaşın müracaatıyla aşağıdaki belgeler istenilir belediye başkanı onayıyla uygun görülen takdirde gerekli izin verilir.
Başvuruda İstenen Belgeler
1. Dilekçe
2. İkametgâh belgesi
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
4. Belediye sözleşmesi
5. 2 adet resim

Geçici Adak Kuban Kesim ve Satış Yeri İzni
Kurban kesım ve satış yerlerinin izni için aşağıdaki belgeler istenilir belediye başkanı onayıyla gerekli izin verilir.
Başvuruda İstenen Belgeler
1. Dilekçe
2. İkametgâh belgesi
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
4. Müdürlüğümüz tarafından verilen satış ve kesim sözleşmesi
5. İstenilen yerin adresi

Hayır Kurumları Kermes Yeri İzni
Kermes açmak isteyen yetkili kişiden aşağıda yazılı belgeler istenilir ve belediye başkanının izniyle gerkli izin verilir.
Başvuruda İstenen Belgeler
1. Dilekçe
2. İstenilen yerim resmi ve krokisi

Geçici Yerel Dernek Faaliyet ve Tanıtım Yeri İzni
Vatandaşın müracaatıyla aşağıdaki belgeler istenilir belediye başkanı onayıyla gerekli izin verilir.
Başvuruda İstenen Belgeler
1. Dilekçe
2. İstenilen yerim resmi ve krokisi

Kısa süreli Bez Afiş ve Broşür Asma
Afiş, bez afiş ve broşürlerin içeriği incelendikten sonra aşağıda yazılan evrak istenilir belediye meclisinin almış olduğu karara istinaden harçlar yatırıldıktan sonra gerekli olan izin verilir.
Başvuruda İstenen Belgeler
1. Dilekçe
2. İstenilen yerlerin adresleri

Halk Ekmek Satış Büfesi Koyma Yeri İzin
Aşağıdaki belgeler istenilir fen işleri müdürlüğü ve İmar işleri müdürlüğünün görüşü alınarak gerekli izin verilir.
Başvuruda İstenen Belgeler
1. Dilekçe
2. İkametgâh belgesi
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
4. Taahhütname (idare tarafından düzenlenecek)
5. İstenilen yerin resmi ve krokisi ihtiyaç sahibi (özürlülük belgesi, yardıma muhtaçlık vd.)

Kaçak İnşaat, Kaçak Kazı Hafriyat Şikâyetlerinin Giderilmesi
Başvuruda İstenen Belgeler
1. Telefon, internet ya da şahsen müracaat