Birinci Müracaat Yeri - Fen İşleri Müdürlüğü

SGK 6. Madde Yazısı

Başvuruda İstenen Belgeler
Başvuru dilekçesi ( Hizmet Alım İşleri Kabulü için yapılır. SGK'dan 14 Madde yazısı geldikten sonra işin Geçici Kabulü ve Kesin Hakedişi yapıldıktan sonra işlem yapılabilir.)
Birinci Müracaat Yeri - Fen İşleri Müdürlüğü

SGK 14. Madde Yazısı

Başvuruda İstenen Belgeler
Başvuru dilekçesi ( SGK'dan 14 Madde yazısı geldikten sonra işin Geçici Kabulü ve Kesin Hakedişi yapıldıktan sonra işlem yapılabilir.)
Birinci Müracaat Yeri - Fen İşleri Müdürlüğü

Keşif Artışı

Başvuruda İstenen Belgeler
Başvuru dilekçesi ( İş bitmeden önce dilekçe verilmelidir.)
Birinci Müracaat Yeri - Fen İşleri Müdürlüğü

Teminatın Yarısının Çözülmesi
Başvuruda İstenen Belgeler
Başvuru dilekçesi
Kesin Teminatın yarısı kadar yeni teminat mektubu ( Kesin hakediş ve geçici kabul işlemleri yapıldıktan sonra dilekçe ile başvuru yapılır.)
Birinci Müracaat Yeri - Fen İşleri Müdürlüğü

Yol Projesi Hazırlanması
Başvuruda İstenen Belgeler
Resmi kurum veya kuruluşlarından gelen resmi yazı
Birinci Müracaat Yeri - Fen İşleri Müdürlüğü

Hizmet Alım İşleri Kabulü
Başvuruda İstenen Belgeler
Başvuru dilekçesi
Birinci Müracaat Yeri – Fen İşleri Müdürlüğü