Vergi Ödemeleri İle İlgili Talep ve Şikayetler
Başvuruda İstenen Belgeler
Telefon ya da bizzat başvuru
Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mükellef Sicil Kaydı Açma ve Güncelleme (Kişi ve Kurum İçin)
Başvuruda İstenen Belgeler
Kişi için Kimlik Fotokopisi
Kurum İçin Vergi Levhası
Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü

Emlak Beyanı (Taşınmaz için)
Başvuruda İstenen Belgeler
Tapu ve Kimlik fotokopisi. (Kurum ise Vergi Levhası) Kişinin vefat etmesi durumunda Veraset ilamı
Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlan ve Reklâm Vergisi Beyanı
Başvuruda İstenen Belgeler
İşyeri vergi levhası ile T.C. Kimlik No
İlan ve Reklâm faturası
Araç Ruhsat fotokopisi
Yeni araçlarda proforma fatura
Araçlarda Noter satış sözleşmesi
Yetki belgesi
Mükellef Belediye sicili
Kira kontratı
Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü

Eğlence Vergisi Beyanı
Başvuruda İstenen Belgeler
İşyeri Vergi Levhası
Kira kontratı
Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü

Asker Aile Yardımı Ödemesi
Başvuruda İstenen Belgeler
Encümen kararı
Yardım alacak kişinin kimlik fotokopisi
2 adet resim
Tezkere ise tezkere belgesi fotokopisi
Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü

Çevre Temizlik Beyanı (Taşınmaz İçin)
Başvuruda İstenen Belgeler
Vergi levhası
Kira kontratı
Kişiyse bunlara ek olarak kimlik fotokopisi,
Yoklama fişi (Vergi Dairesi’nden)
Kurumsal Ticari sicil Gazetesi
Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü

Emlak Rayiç Değeri Belgesi (Tapu ve Satışlar İçin Borcu Yoktur Belgesi)
Başvuruda İstenen Belgeler
Tapu fotokopisi
Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü

Firma Ödemeleri
Başvuruda İstenen Belgeler
Şirket ise yetki belgesi
İmza sirküsü
Kimlik fotokopisi yetkili kişinin
Vergi dairesi ve S.G.K’dan borcu yoktur yazıları
Firmanın kaşesi
Banka Hesap Numarası
Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü

Genel Tahakkuk
Başvuruda İstenen Belgeler
Kişiye ait Belediye sicil numarası
Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü

Kısıtlılık İşlemi (Emlak Vergisi İçin)
Başvuruda İstenen Belgeler
İmar Müdürlüğü Kısıtlılık yazısı
Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü

Borcu Yoktur Yazısı (kurum veya kişi için belediyenin talep ettiği)
Başvuruda İstenen Belgeler
Matbuu dilekçe
Beyan yoksa, beyan için gerekli evraklar
Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü

Yapı Denetim Ödemesi
Başvuruda İstenen Belgeler
Firma yetkilisinin Yetki belgesi
Kimlik fotokopisi
İmza sirküsü
Firmanın kaşesi
Banka hesap numarası
Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü

Emlak Beyanı (Bina Kurulumu İçin)
Başvuruda İstenen Belgeler
Yapı ruhsatı
Numaratajı belirlenemiyorsa numarataj servisinden adres dökümü
Bağımsız birimlerin m2 hesabı
Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü

Çevre Temizlik Beyanı
Başvuruda İstenen Belgeler
Vergi Levhası
Kira Kontratı
Maliye Açılış Belgesi
Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü

Emlak Beyanı
Başvuruda İstenen Belgeler
İmar Müdürlüğü Kısıtlılık yazısı
Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü

İlan ve Reklam Beyanı (İlk kez reklam beyanı verecekler için)
Başvuruda İstenen Belgeler
Vergi Levhası
Kira Kontratı
Birinci Müracaat Yeri - Mali Hizmetler Müdürlüğü