İŞYERİ RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

5216 sayılı Belediye Kanunu ve 5259 sayılı Polis Vazife Selahiyet Kanununa istinaden tüm sıhhi müesseseler (satış amaçlı işyerleri, otopark, taksi durağı v.s.), umuma açık işyerleri (kafe, internet kafe, düğün salonu, kahvehane, hamam/sauna v.b.) gibi eğlence ve dinlenme amaçlı işyerleri), 2.ve 3. sınıf gıda imalathaneleri ile 2. ve 3. sınıf her tür imalathane, depo atölye, oto yıkama/yağlama v.b.işyerlerine ruhsat verme ve denetleme görevi belediyemiz yetki alanında bulunmaktadır.

İŞYERİ AÇMA RUHSATI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR(SIHHİ İŞYERLERİ)
1. Tapu Fotokopisi(işyerinin açılacağı dükkânın)
2. Kira sözleşmesi(Tapuda ismi geçen ile işyeri sahibinin arası)
3. Vergi Levhası(Maliyeden)
4. Kimlik Fotokopisi
5. Ustalık Belgesi(Ustalık gerektiren meslekler için kendisinin)
6. 2 Adet Fotoğraf
7. 1 Adet mavi Dosya
8. Esnaf Sanatkârlara Kayıtlı olduğuna dair belge
9. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yeri ise Mesafe Krokisi
10. Şirket ise ticaret sicil gazetesi(resmi gazete) 11-Şirket ise imza sürgüleri
12. Şirket ise Ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair belge
13. Yapı Kullanma Ruhsatı

AKARYAKIT İKMAL İSTASYONU GSM RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. GSM RUHSATI BAŞVURU BEYAN FORMU(Belediyeden)
2. ÇEVRE SAĞLIĞI DEĞERLENDİRME RAPORU(Çevre Mühendisinden)
3. İŞ AKIM ŞEMASI VE AÇIKLAMA RAPORU(İşyeri sahibi ve elemanları tarafından)
4. TESİSİN KURULACAĞI YERİN AKARYAKIT İKMAL İSTASYONU OLACAĞINA DAİR ONAYLI 1/5000 VE 1/1000 LİK PLAN VE İMAR DURUMUNU GÖSTEREN BELGELER
5. GEÇİS YOLU İZİN BELGESİ(Belediye ve Karayollarından)
6. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
7. YERLEŞİM VAZİYET PLANI
8. ÇEVRE KİRLENMESİNİ ÖNLEYECEK TEDBİR HAKKINDA AÇIKLAMA RAPORU
9. YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ
10. İŞLETME BELGESİ(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından)
11. SANAYİ İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖRÜŞÜ
12. TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
13. TESİSTE ÇALIŞANLARIN EĞİTİM SERTİFİKASI
14. ELEKTRİK TESİSAT PROJESİ,TOPRAKLAMA PROJESİ VE YER ALTI TANKLAR İÇİN KATODİK KORUMA PROJESİ
15. TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI
16. TANK VE TESİSATIN TEST KONTROL RAPORU(Türk Loydu,Üniversiteler,TSE)
17. SORUMLU MÜDÜR SÖZLEŞMESİ(Kimya,Makine,Petrol veya Çevre Mühendisi)
18. YANGIN VE PATLAMALARA KARŞI ÖNLEM ALINDIĞINA DAİR BELGE
19. TİCARET ODASI KAYIT BELGESİ
20. VERGİ LEVHASI
21. TİCARET SİCİL GAZETESİ
22. İMZA SÜRGÜSÜ
23. ASGARİ MESAFE TESPİT TUTANAĞI
24. KİMLİK FOTOKOPİSİ(Şirket Müdürünün)
25. TAPU FOTOKOPİSİ
26. ÇED RAPORU VE EMİSYON İZNİ

LPG İKMAL İSTASYONU GSM RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1. GSM RUHSATI BAŞVURU BEYAN FORMU(Belediyeden)
2. ÇEVRE SAĞLIĞI DEĞERLENDİRME RAPORU(Çevre Mühendisinden)
3. İŞ AKIM ŞEMASI VE AÇIKLAMA RAPORU(İşyeri sahibi ve elemanları tarafından)
4. TESİSİN KURULACAĞI YERİN LPG İKMAL İSTASYONU OLACAĞINA DAİR ONAYLI 1/5000 VE 1/1000 LİK PLAN VE İMAR DURUMUNU GÖSTEREN BELGELER
5. GEÇİS YOLU İZİN BELGESİ(Belediye ve Karayollarından)
6. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
7. YERLEŞİM VAZİYET PLANI
8. ÇEVRE KİRLENMESİNİ ÖNLEYECEK TEDBİR HAKKINDA AÇIKLAMA RAPORU
9. YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ
10. İŞLETME BELGESİ(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından)
11. SANAYİ İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖRÜŞÜ
12. TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
13. TESİSTE ÇALIŞANLARIN LPG EĞİTİM SERTİFİKASI
14. ELEKTRİK TESİSAT PROJESİ,TOPRAKLAMA PROJESİ VE YER ALTI TANKLAR İÇİN KATODİK KORUMA PROJESİ
15. TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI
16. TANK VE TESİSATIN TEST KONTROL RAPORU(Türk Loydu,Üniversiteler,TSE)
17. SORUMLU MÜDÜR SÖZLEŞMESİ(Kimya,Makine,Petrol veya Çevre Mühendisi)
18. YANGIN VE PATLAMALARA KARŞI ÖNLEM ALINDIĞINA DAİR BELGE
19. TİCARET ODASI KAYIT BELGESİ
20. VERGİ LEVHASI
21. TİCARET SİCİL GAZETESİ
22. İMZA SÜRGÜSÜ
23. ASGARİ MESAFE TESPİT TUTANAĞI
24. KİMLİK FOTOKOPİSİ(Şirket Müdürünün)
25. TAPU FOTOKOPİSİ
26. ÇED RAPORU VE EMİSYON İZNİ

MESUL MÜDÜRLÜK RUHSATI
1. 2 ADET BAŞKANLIK MAKAMINA DİLEKÇE(Mesul müdür olacak şahıs ve tayin eden şahıs tarafından)
2. İKAMETGAH İLMUHABERİ
3. SAĞLIK RAPORU (Bulaşıcı hastalık yönünden uzman hekimden)
4. NUFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
5. NOTERDEN TASDİKLİ TAAHÜTNAME (Mesul müdür tayin ettiğine dair)
6. ÇALIŞTIRACAĞI İŞYERİNİN İŞYERİ AÇMA RUHSATI FOTOKOPİSİ,
7. 2 ADET FOTOĞRAF
8. 1 ADET MAVİ DOSYA

ÇALIŞMA İZNİ VE GIDA SİCİLİ
1. DİLEKÇE
2. BAĞLI OLDUĞU MESLEK KURULUŞUNDAN ÜYELİK VE FAALİYET BELGESİ
3. ŞİRKET İSE;ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN YAYINLANDIĞI TİCARET SİCİL GAZETESİ VEYA NOTER ONAYLI NÜSHASI
4. ŞİRKET DEĞİL İSE; VERGİ LEVHASININ FOTOKOPİSİ
5. İMZA SÜRKÜLERİ SURETİ
6. İŞYERİ AÇMA ÇALIŞMA RUHSATI(GAYRİ SIHHİ MÜESSESE RUHSATI)VEYA NOTER ONAYLI NÜSHASI
7. KAPASİTE RAPORU
8. SORUMLU YÖNETİCİNİN NOTER ONAYLI SÖZLEŞMESİ, DİPLAMA ÖRNEĞİ VE SÖZ KONUSU İŞYERİNDE SORUMLU YÖNETİCİ OLARAK ÇALIŞTIĞINA DAİR MESLEK ODASINDAN ALACAĞI BELGE(MESLEK ODASI OLMAYANLARDAN İSTENMEYECEKTİR)