Dilekçe Müracaatı ve Sonuçlandırılması

Başvuruda İstenen Belgeler
Dilekçe formu ve varsa ilgili ekler-belgeler

Not: Kanunen (3071/4) dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı, soyadı ve imzaları ile, iş veya ikametgah adresinin bulunması zorunludur.

Birinci Müracaat Yeri
Yazı İşleri Müdürlüğü - Adilcevaz Belediyesi

Telefon: 0434 311 30 08 Dâhili: 119
E-Posta : kenanikibes@adilcevaz.bel.tr