Çöp Toplama
Başvuruda İstenen Belgeler
Telefon, E-Mail, Faks, Dilekçe, Beyaz Masa Alo 153
Birinci Müracaat Yeri - Temizlik İşleri Müdürlüğü

Moloz ve Katı Atık Kaldırma Talebi
Başvuruda İstenen Belgeler
Telefon, E-Mail, Faks, Dilekçe, Beyaz Masa Alo 153
Not: Tadilat vs. sonucu çıkan çuvallanmış moloz atıkları (açık harfiyat alınmamaktadır)
Birinci Müracaat Yeri - Temizlik İşleri Müdürlüğü

Çöp Konteyneri Tamir-Bakım, Yıkama-Dezenfekte Talebi
Başvuruda İstenen Belgeler
Telefon, E-Mail, Faks, Dilekçe, Beyaz Masa Alo 153
Birinci Müracaat Yeri - Temizlik İşleri Müdürlüğü

Temizlik Talepleri
Başvuruda İstenen Belgeler
Telefon, E-Mail, Faks, Dilekçe, Beyaz Masa Alo 153
Birinci Müracaat Yeri - Temizlik İşleri Müdürlüğü