Akaryakıt Ve LPG İstasyonu Duyurusu

Akaryakıt Ve LPG İstasyonu Duyurusu

Kuzey Van Gölü Selçuklu Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim bölgesi sınırları içerisinde Bitlis ili, Adilcevaz ilçesi, Alcaatlı Mahallesi, 98 ada, 9 ve 10 numaralı parsellerde "LPG İstasyonu Alanı" kullanımını içeren 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Bakanlığımız Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 28.02.2018 tarih ve 2018/02-25 sayılı ile 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. maddesi uyarınca onaylanmıştır.