YENİ UYGULAMA İMAR PLANI ASKIYA ÇIKTI

05/02/2021 tarih ve 16 sayılı Belediye Meclis Kararı ile “1675 Hektarlık Alanda Revize Nazım İmar Planı + Revize Uygulama İmar Planı + Halihazırda Haritaların Güncellenmesi + Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması Hizmet Alım İşi” gerekli itirazlar sonucunda yeniden değerlendirilmiş olup, söz konusu imar plan paftaları ve plan notları 26/03/2021 tarihine kadar Adilcevaz Belediyesi hizmet binası giriş kısmında bulunan duyuru panosunda 30 gün süreyle askıda kalacaktır.

Halkımıza saygıyla duyurulur.