Ramazan Ayı Tedbirleri Konulu 22.04.2020 tarihli ve 2020/34 Sayılı Karar

İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26’ıncı maddeleri gereğince, 22.04.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

 1. Vatandaşlarımızın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmemesine,
 2. Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretlerinin kısıtlanmasına,
 3. Ramazan davulcuları ile ilgili olarak; İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının, özellikle Kaymakamların yerel yöneticilerle (belediyeler dahil) beraber vereceği kararlarda aşağıdaki hususlara riayet edilmesine,
 1.  Ramazan davulcularının bahşiş almak adına ev ziyaretleri yasaklanmasına,
 2. Ramazan davulcuları adına; Muhtar veya apartman yöneticileri tarafından bahşiş toplanmasına,
 3. (b) şıkkında belirtilen şart yerine getirilmediği müddetçe Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan/hanelerden bahşiş toplayarak faaliyet yürütmelerine izin verilmemesine,
 1. Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla;
 1.  Fırınların iftar ve sahur saatlerine kadar açık olmasına müsaade edilmesine,
 2. Fırınlardaki pide, ekmek, güveç vb.
 3. Tüm unlu mamülleri ve yemek ile özel sipariş (yumurtalı, susamlı, katkılı vb. pide) üretiminin iftardan ve sahurdan 2 saat önce sonlandırılmasına,
 4. Fırınlardaki pide, ekmek, güveç vb. tüm unlu mamülleri ve yemek satışlarının iftar ve sahur saatine kadar devam etmesine,
 1.  Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için il ve ilçelerde ilgili kurumların bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il ve ilçe genelinde gerekli güvenlik önlemleri arttırılmasına,
 2. İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren ilgili Belediyeler tarafından toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının arttırılmasına,
 3.  İftar saati öncesinde toplu taşıma araçlarında/duraklarında sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar etkin bir şekilde denetlenmesine,
 4.  Mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanmasına, Arife günü ile Bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılmasına, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrol ve denetimlere ağırlık verilmesine,
 5. Ramazan ayı süresince özellikle cadde/sokaklarda yoğunluk oluşturabilecek tüm unsurlar (seyyar satıcılar, bireysel etkinlikler vb.) ve bunların oluşturabileceği bulaş riski düşünülerek İlgili Belediyeler ve İlgili Kurum/Kuruluşlar tarafından denetimlerin artırılması ve gerekli tedbirlerin alınmasına,
 6. Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun (gıda, tatlı/iftariyelik satışı) artabileceği göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak üzere yoğunluğun artabileceği tüm alanlarda İlgili Belediyeler ve İlgili Kurum/Kuruluşlar tarafından sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin denetimlerin artırılmasına,
 7. Ramazan ayını ve Bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma/işletmelere yönelik denetimler İlgili Belediyeler ve İlgili Kurum/Kuruluşlar tarafından arttırılmasına ve tespit edilen firma, işletme ve kişilere ivedilikle gerekli adli/idari işlemlerin yapılmasına,
 8. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde olmak üzere;
 • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL, idari para cezasının Mülki Amir onayı ile uygulanmasına,
 • Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezasının idari para cezasının Kolluk Kuvvetlerince uygulanmasına,
 • Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine,
 • İş yerlerine Kapatma/Ruhsat İptali işlemi uygulanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.