KIYI KENAR ÇİZGİSİ TESPİT VE ONAY İŞLEMLERİ

İlçemiz Van Gölü kıyı kesimine ait 22 adet paftanın aktarım ve yeniden tespit işlemleri 16/10/2019 tarih ve 238645 sayılı Bakanlık Makam Oluruna istinaden 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca onaylanmıştır. Söz konusu onaylı kıyı kenar çizgisi paftaları 1 (bir) ay süre ile Adilcevaz Belediyesi ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.