İl Genelinde Maske Takma Zorunluğu ile ilgili Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun 16.06.2020 Tarih ve 2020/72 Sayılı Kararı

İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26’ıncı maddeleri gereğince, 16.06.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

KARARLAR:

  1. Koronavirüs ile daha etkin bir mücadele vermek ve salgını kontrol altında tutmak amacı ile İlimiz Genelinde (İl Merkezi, İlçeler, Belde, Mezra ve Köyler) tüm vatandaşlarımızın 16 Haziran 2020 tarihi 24.00 saatinden itibaren cadde, sokaklar ve açık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine,
  2. Maske kullanımının sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde kullanılmasına (Burun, ağız ve çeneyi tamamen kapatacak, kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde takılır.)
  3. İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında yukarıda almış olduğu kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere;

 

  1. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,idari para cezasının Mülki Amir onayı ile uygulanmasına,
  2. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezasının Kolluk Kuvvetlerince uygulanmasına,
  3. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine,

             Oy birliği ile karar verilmiştir.

      Kamuoyuna saygıyla duyurulur.