Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun 31.03.2020 tarihli ve 2020/15 Sayılı Kararı

İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26’ıncı maddeleri gereğince, 31.03.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

  1. İlimiz genelinde bulunan sebze meyve başta olmak üzere vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşıladıkları semt/mahalle pazarlarının faaliyetlerine devam etmesi, ancak vatandaşların toplu olarak bulundukları/bulunabilecekleri "OTOPAZARI" ve "HAYVAN PAZARLARI"nın faaliyetlerinin 31.03.2020 tarih 24.00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulmasına,     
  2. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde olmak üzere;
  • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
  • Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası,
  • Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine,
  • İş yerlerine Kapatma/Ruhsat İptali işlemi uygulanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

BİTLİS VALİLİĞİ