Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 06.04.2020 Tarihli ve 2020/25 Sayılı Kararı

İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26’ıncı maddeleri gereğince, 06.04.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

  1. İlimiz de bulunan tüm Aile Sağlık Merkezlerinde verilen Koruyucu Sağlık Hizmetleri kapsamında geçerli olmak üzere;
  1. En fazla 1 kişinin refakatinde olması şartı ile bebek aşı /izlem, gebe izlem ve 15-49 yaş izlem işlemlerine müsaade edilmesine,
  2. Söz konusu hizmetlerden faydalanacak vatandaşların Aile Sağlığı Merkezlerinde ilgili Aile Hekimi/Aile Sağlığı Çalışanlarını arayarak veya Merkezi Hastane Randevu Sistemi (M.H.R.S)’nin web sitesi üzerinden (https://www.mhrs.gov.tr/Vatandas/) veya ALO 182 Numaralı destek hattından randevu alması ve işlemlerin bu doğrultuda yürütülmesine,
  3. Hasta/Refakatçi’nin;
  • Bebek aşı/izlem kartı, çocuk izlem kartı, gebe izlem kartının
  • 15-49 yaş izlem hizmeti almış kişilerin Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimi tarafından verilen hizmete dair hekimin adı/soyadı-tarih-kaşe ve imzası ile hazırlanmış bir tutanağın, Kolluk kuvvetleri tarafından yapılan denetimlerde görevlilere göstermek üzere hazır bulundurulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.