Bitlis Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 02.04.2020 tarihli ve 2020/17 Sayılı Kararı

İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26’ıncı maddeleri gereğince, 02.04.2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

 1. İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliği’ne göndermiş olduğu 31.03.2020 tarih ve E.6095 sayılı yazısına istinaden 27.03.2020 tarih 2020/11 numaralı İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan Pazar/Satış Yerleri ile ilgili İlimiz Geneli için alınan kararlara ilave olarak 02.04.2020 tarih 16.00 saati itibariyle;
 • Pazarın toplanacağı gün Pazar yeri/alanlarına kotrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş-çıkışların engellenmesine,
 • Pazar yeri/alanlarına giriş ve çıkışlar mümkün mertebe aynı yerden yapılmamalıdır. Aynı yerden yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması için giriş/çıkış için ayrı koridorlar oluşturulmasına,
 • Pazar yerleri/alanlarında sergi, tezgah ve/veya tahtalar araları en az 3 (üç) metre olacak şekilde yerleştirilmesine,
 • Pazar yeri/alanına içerdeki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınmasına,
 • Pazar yeri/alanı içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınarak içeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunmasının sağlanmasına,
 • Bu amaçla Pazar giriş noktaları oluşturulmasına, bu noktalarda bekleyecek vatandaşların beklemesi için bir koridor oluşturularak, koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 2 (iki) metre mesafe bırakılmasının sağlanmasına,
 • Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşlarımızın akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmalarının sağlanmasına, Bu dönemin özel bir dönem olduğu belirtilerek, pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu hususu Belediye merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk araçlarından sürekli olarak anons edilmesine,
 1. İlimizde İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan 16.03.2020 tarih 2020/6 , 21.03.2020 tarih 2020/7, 24.03.2020 tarih 2020/8 , 26.03.2020 tarih 2020/9, 27.03.2020 tarih 2020/10 , 27.03.2020 tarih 2020/1127.03.2020 tarih 2020/12, 28.03.2020 tarih 2020/13, 30.03.2020 tarih 2020/14, 31.03.2020 tarih 2020/15, 01.04.2020 tarih 2020/16 numaralı kararlar ve 02.04.2020 tarihi itibariyle İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınacak tüm kararlar için geçerli olmak üzere İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde olmak üzere;
 • Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL, idari para cezasının Mülki Amir onayı ile uygulanmasına,
 • Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezasının Kolluk Kuvvetlerince uygulanmasına,
 • Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine,

Oy birliği ile karar alınmıştır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

BİTLİS VALİLİĞİ