→ Esnafımızın belilenen sınır çizgisine uyması gerekmektedir.

→ Belirlenen park yasağına uyalım.